Jesus se paradoksale leierskap

Mense Met 'n Missie

Jesus se paradoksale leierskap

May 3, 2024 Uncategorized 0

Uitkomste: Ons verstaan dat Jesus, in menslike terme, ‘n vreemde leier was – Hy het nie die normale beperkinge gehad wat ons as menslike leiers het nie, maar tog het Hy die absolute voorbeeld gestel van die tipe leierskap wat Hy van ons vereis: nederige, self-opofferende en self-ontledigende leierskap.

 • Ysbreker
 • Vertel van ’n ervaring waar jy te doen gekry het met iemand in ’n gesagsposisie maar wat totaal onbekwaam was om daardie posisie vol te staan
  1. Watter emosies het die ervaring by jou losgemaak?
  1. Hoekom frustreer so ’n ervaring mens so geweldig?

______________________________________________________________________________

 • Inleiding
 • Bespreek hoekom die volgende goeie leierseienskappe is en gee voorbeelde uit jou eie lewe waar dit van toepassing was:
  • Om uit foute te leer
  • Voortdurende selfverbetering
  • Om na goeie raad te luister
  • Om vrae reguit te antwoord
 • Hoekom word Jesus as ’n uitstekende leier gekenmerk as Hy geen van hierdie eienskappe getoon het nie?

______________________________________________________________________________

 • Teks
 • Lees saam Luk. 2:40 en 52
  • Hoe verstaan ons die feit dat dit lyk asof daar wel groei en verbetering by Jesus was, ook i.t.v. sy guns by die Vader?
 • Lees Hebr. 5:8-9
  • Wat beteken dit dat Jesus gehoorsaamheid moes leer? Was Hy dan aanvanklik ongehoorsaam?
  • Wat beteken dit dat Jesus tot volmaaktheid gebring moes word? Wat Hy dan onvolmaak?
 • Lees Hebr. 4:14-15
  • Watter troos bied hierdie teks vir ons deur ons rou menslike ervarings?

______________________________________________________________________________

 • Toepassing
 • Noem nog leiers-eienskappe wat ons by Jesus sien wat goed sal wees as ons dit kan modelleer?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *