Mense Met 'n Missie

Die Drie-Eenheid

Uitkomste: Ons verstaan dat elkeen van ons ’n wêreldbeeld het – ’n raamwerk waardeur ons die lewe bekyk en waarvolgens ons ons lewens inrig. Vir meeste is hierdie wêreldbeeld gerat om plesier te verhoog, maar vir Christene behoort dit gerat te wees om ons kennis van hoe die werklikheid werklik is te verhoog. Ons verstaan…
Read more


May 22, 2024 0

Pinkster vir vandag

Uitkomste: Ons verstaan dat die uitstorting van die HG ’n eenmalige gebeurtenis in die geskiedenis was en nie iets is wat met elke nuwe gelowige gebeur nie. Ons verstaan ook dat die ontvang van die gawe van die Heilige gees nie iets is wat apart van my wedergeboorte gebeur nie, maar is die kenmerkende eienskap…
Read more


May 18, 2024 0

Jesus se opdrag vir ’n wêreld-wye verandering.

Ysbreker ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


May 11, 2024 0

Jesus se paradoksale leierskap

Uitkomste: Ons verstaan dat Jesus, in menslike terme, ‘n vreemde leier was – Hy het nie die normale beperkinge gehad wat ons as menslike leiers het nie, maar tog het Hy die absolute voorbeeld gestel van die tipe leierskap wat Hy van ons vereis: nederige, self-opofferende en self-ontledigende leierskap. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


May 3, 2024 0

Jesus se buitengewone outoriteit

Uitkomste: Ons verstaan dat, as mense, ons graag bronne buite onsself aanhaal om gesag aan ons uitsprake/oortuigings te gee – die interessante is dat ons hierdie nie by Jesus sien nie. Jesus was sy eie bron van gesag, Hy het niemand nagepraat nie en na niemand verwys om gesag te verleen aan sy uitsprake en…
Read more


April 26, 2024 0

Jesus se oortreffende intelligensie

Uitkomste: Ons verstaan dat Jesus nie net ‘a dumb Guy with a big heart’ was nie, maar die mees ingeligte en mees intelligente mens wat ooit geleef het. Ons erken die briljantheid van die manier hoe Jesus moeilike interaksies met mense hanteer het. Ons stel ons onderhewig aan die boodskap wat Jesus gebring het: die…
Read more


April 20, 2024 0

Jesus se buitengewone liefde

Uitkomste: Ons verstaan hoe buitengewoon Jesus se liefde was en hoe buitengewoon goed (sondeloos) Hy was, in ag genome die mag en krag wat tot sy beskikking was. Dit in vergelyking met hoe alle groot leiers en helde in die geskiedenis uiteindelik deur hul mag en gesag tot sonde en boosheid gedryf is, of dat…
Read more


April 13, 2024 0

Jesus: Te goed om vals te wees

Uitkomste: Ons verstaan hoe belangrik dit is dat ons ingegrou is in die WAT van ons geloof, die HOEKOM ons dit glo, en die HOE om hierdie WAT en HOEKOM aan ander oor te dra (Apologetiek). ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


April 6, 2024 0

Gespreksgids: Sonder Christus

Uitkomste: Ons verstaan van wie gesê kan word dat hulle sonder Christus is en wat die situasie van hierdie mense alles is.  Ons verstaan ook wat Jesus daaraan gedoen het en dink na oor hoe dit alles vir my raak. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


March 15, 2024 0

Het jy My lief?

Uitkomste: Ons verstaan dat daar ’n verskil is tussen ’n Christen wat godsdiens beoefen (boksies tik) en ’n Christen vir wie Jesus die hoeksteun van sy/haar geloof is, dat dit Jesus se geregtigheid is in wie hy/sy vertrou vir die groot oordeelsdag, dat dit Jesus se voorbeeld is waarop hulle hul lewe modelleer en dat…
Read more


March 8, 2024 0