Mense Met 'n Missie

Hoe sal ons dan leef?

Ons verstaan dat geloof ’n holistiese benadering moet hê t.o.v. die inhoud (ons geloofs-belewenis – ons hart) en hoe dit uiting kry in ons lewens (Ons geloofs-getuienis). Die een kan nie sonder die ander staan nie – geloof sonder getuienis is dood en getuienis sonder geloof is vals. Doen ’n rondte van ‘na-apertjie’ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________…
Read more


November 4, 2023 0

Gespreksraamwerk 1 Kronieke 29:1-20

Gespreksraamwerk: 1 Kronieke 29:1-20 Uitkomste:  Ons erken dat God bo almal verhewe is en dat alles aan Hom behoort, ook ek en alles wat ek het. Ons verstaan wat dit beteken om met “oop hande” voor God te leef. Ons almal prys die Here ons God. Inleiding ______________________________________________________________________________ Teks: 1 Kronieke 29:1-20


October 28, 2023 0

Eksodus 33:12-23 ‘Ons kan God ken’

Uitkomste: Ons verstaan dat die Bybel die geskiedenis van God se openbaring aan ons weergee – uiteraard leer ken ons algaande met die verloop van sy openbaring. God se wil en karakter is dus nie ’n misterie – onkenbaar en onverstaanbaar (soos sy Wese) nie. Jesus het gesê as ons Hom gesien het en Hom…
Read more


October 21, 2023 0

Ef. 6:1-4 Jesus se opvoeding in ons huis

GESPREKSGIDS – Ef. 6:1-4 – Jesus se opvoeding in ons huis Inleiding Deel eers as vriende met mekaar iets van wat in jou hart en lewe aangaan. Wees beskikbaar om duidelik te hoor en verwerk wat ander uit hulle lewe deel. Uitkomste, met ysbreker Opvoeding in die huis wat gebaseer is op gehoorsaamheid “in die…
Read more


October 13, 2023 0

Ef. 6:5-9 ‘n Werksplek soos die Here dit wil hê

Gespreksraamwerk: Ef. 6:5-9 ’n Werksplek soos die Here dit wil hê Uitkomste: Ons verstaan dat die Here ’n besondere verwagting van Sy kinders het as dit gaan oor die werksplek. Ons moet egter ook wyer dink want alle volwassenes en seker kinders ook, is op een of ander manier in diens van iemand of ’n organisasie,…
Read more


October 6, 2023 0

Efesiërs 6:10-20 ‘Geestelike oorlogvoering’

Uitkomste: Ons verstaan die alreeds en die nog-nie element van geestelike oorlogvoering. Ons verstaan ook dat geestelike oorlogvoering primêr gefundeer is in getroue dissipelskap en nie ‘skree op die duiwel’ nie. Uit die aard van die uitdagings wat ons as dissipels van Jesus in hierdie wêreld beleef het ons die geestelike wapenrusting nodig. Dit is…
Read more


September 30, 2023 0

Ef 5:21-33 ‘n Huwelik gebou op Eerbied vir Christus onder die Invloed van die Gees

Uitkomste: Ons verstaan wat dit beteken dat Christus ons so liefgehad het dat Hy om ons ontwil Sy lewe as ‘n offergawe gegee het. Ons verstaan ook wat dit beteken om vervul te wees met die Heilige Gees. Ons verstaan verder ook wat beteken “eerbied vir Christus” en wat is “onderdanig wees”. Wanneer ons al hierdie…
Read more


September 23, 2023 0

Ef. 5:1-20 ‘Wees nabootsers van God’

Uitkomste: Ons verstaan dat, as beelddraers van God, dit die Christen se eerste en kern opdrag is om vir God na te boots. Ons verstaan dat dit ’n baie spesifieke leefstyl vra en ook vra dat alle vorme van die ou lewe afgesterf moet word. Ons verstaan dat die Christelike leefstyl beskryf kan word as…
Read more


September 15, 2023 0

Ef. 4:17-32 ‘Die ou en die nuwe mens’

Uitkomste: Ons verstaan dat daar ’n baie duidelike verskil is in die manier hoe mense leef wat gehoorsaam is aan God en mense wat nie aan Hom gehoorsaam is nie. Wanneer Efesiërs verwys na hierdie onderskeid praat hy van die ‘ou mens’ en die ‘nuwe mens’. Ons verstaan dat dit egter nie so maklik is…
Read more


September 9, 2023 0

Ef. 4:1-16 – My roeping

Uitkomste: Ons verstaan dat Jesus se kerk ’n eenheid moet wees – want daardeur getuig ons van alles wat ons eenheid in Christen bevestig: een liggaam, een Gees, een doop, een hoop, een geloof en een Here. Ons verstaan dat elke wedergebore gelowige ’n geestelike gawe/gawes ontvang om sy kerk op te bou en sy…
Read more


September 2, 2023 0